R

   

  Robert bealieu              Regines                            Ralph lauren                          Repetto

 Perid eau € 2,-              Zoa + € 4,00                  Lauren € 4,00                       Dance + € 6,50

   

         Roberto cavalli                     Ralph lauren                   Rauch                           Remy latour

        Serpetine + € 6,00                 Ralph € 4,00 *       Miss € 4,00                        l.elue € 2,00

   

      Rihanna                                    Ralph lauren                           Return                         Rochas

      Rebelle + € 6,00 *                        € 7,-                                           € 2,00             Eau de € € 2,5

   

             Rocccobarocco                    Rochas                       Rheinbach                      Rochas

                  Tre € 2,5                  Lumiere € 4,-         Goldendrop € 2,00          Man + € 4,00 *

   

           Regines                                     Rochas                Robert bealieu          Riva wien  

             + € 2,50 *                Mademoiselle € 4,00         Vison € 3,-                 € 3,00                      

  

          Repetto edp + € 3,00                  Repetto edt + € 3,00                  Ralph lauren cool € 7,50 *

   

               Remy latour                          Riachi                     Rochas                              Remy latour

        l,elue +   € 2,50         Coquette clair € 3,00   Lumiere pink € 4,00    lune de ete € 1,50

   

      Rochas                     Roberto cavalli                   Roberto verino                      Ralph lauren

   Fleur € 2,00                       + € 7,00                            € 7,00 *                          Romance man € 4,50

  

                 Riva wein                                         Robert bealieu                             Riachi prestige

                     + € 4,00                                      Perid eau + € 3,00 *                  Orange + € 8,00 *

  

                      Rochas                               Royal copenhagen                  Ralph lauren

   Madame gold + € 4,00                                + € 2,50                          Ralph + € 5,00 *

  

     Rochas                            Roberto verino                      

Tocadilly € 2,50                         € 6,00 *            

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Back too mini parfums

Back too home

 

 

mini`s marked with * can only be shipped in a box