K

   

          Kimmi                             Krizia                                       Karl lagerfeld                     Kenzo

             € 3,- *                  Spacio donna + € 3,50                  Cologne + € 3,00     Kashaya € 5,00

  

               Krizia                                                         Kesling                                 Kenzo

        Krazy € 4,00                                    C'EST MAGIQUE + € 6,00         jungle olifant € 7,5

   

         Karl lagerfeld                               Karl lagerfeld                       Kenzo                 

         Pour homme + € 5,00                Homme € 3,00               Kashaya € 3,00        

  

    Karl lagerfeld               Karl lagerfeld                                       Koto

  cologne € 2,0                   Chloe € 2,00                              Hello kitty blue € 3,00

  

Karl lagerfeld woman + € 6,- kesling formidable + € 5,-     Kimmi millie + € 5,00 *

  

                  Kokaai                   Karl lagerfeld                              Kenzo flowers

          oui non € 2,50              Photo € 2,5                + perfumes cards/botes € 10,00 *

 

Koto Hello kity pink + 1 € 4,-         Kimmi Mimi + € 5,00 *

 

Hello kitty purple + € 4,00            Kesling formidable 15 ml +€ 4,00 *

  

kokaai special edition € 7,5   Kimmi Lily + € 5,00 *                       Kenzo femme € 3,00

  

    Kerson                                      Krizia                                    Kenzo

Pure malvina € 4,00               K € 2,00                 parfum de ete € 3,00

  

                     Korloff                                                    Krizia                                   Koto

                  + € 3,00                                              K + € 3,00                   Hello kitty zalm + € 6,00

   Hello kitty Dark purple + € 7,00

 

 

 

 

Back too mini parfums

Back too home

Mini`s marked with * can only be shipped in a box